کمیسیون مستقل انتخابات

د ټاکنو خپلواک کمیسیون

سیستم تنظیم امور مالی و گزارش دهی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸

د ۱۳۹۸ کال د ولسمشریزو نوماندانو کمپاین مالي مدیریت او راپور ورکولو سیستم

2019 Presidential Candidates Campaign Financial Management and Reporting System

شماره نام کاندید مجموعه مساعدت های دریافتی (افغانی) مجموعه مصارف (افغانی) جزئیات مساعدت های دریافتی جزئیات مصارف
1 رحمت الله نبیل 0 0
2 سید نورالله جلیلی 0 6,784,000
3 دکتور فرامرز تمنا 0 0
4 شیدا محمد ابدالی 0 0
5 احمد ولی مسعود 0 0
6 نور رحمان لېوال 5,000 468,009
7 محمد شهاب حکیمی 950,000 712,131
8 محمد اشرف غنی 200,000 201,160,513
9 دکتور عبدالله عبدالله 21,030,000 21,093,645
10 محمد حکیم تورسن 3,191,010 3,283,339
11 گلبدین حکمتیار 0 0
12 عبداللطیف پدرام 1,264,880 1,238,968
13 نورالحق علومی 760,000 2,973,810
14 حاجی محمد ابراهیم الکوزی 0 0
15 پوهاند پروفیسور دوکتور غلام فاروق نجرابی 0 186,500
16 عنایت الله حفیظ 5,820,000 3,895,375
17 محمد حنیف اتمر 0 0
18 داکتر زلمی رسول 0 0